prostorno planiranje

somesome

prostorno
planiranje

IZRAĐUJEMO STUDIJE, PROSTORNE I URBANISTIČKE PLANOVI TE PROSTORNO PROGRAMSKE OSNOVE

...s naglaskom na urbanoj sanaciji, preobrazbi i prenamjeni prostora

ovlašteni arhitekti urbanisti

surađujemo s izrađivačima na području procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš

pružamo stručnu pomoć gradovima i općinama

arhitektura i injženjersko projektiranje

somesome

Arhitektura i
inženjersko
projektiranje

IZRAĐUJEMO ARHITEKTONSKE I GRAĐEVINSKE PROJEKTE SVIH VRSTA GRAĐEVINA

...s naglaskom na energetskoj obnovi građevina

ovlašteni arhitekti i inženjeri građevinarstva

radimo na području energetskog certificiranja i pregleda zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom

stručni nadzor građenja

somesome

stručni nadzor
građenja

KOORDINIRAMO USKLAĐENOST DOKUMENTACIJE, KONTROLIRAMO KOLIČINU I KVALITETU MATERIJALA I RADOVA TE PRATIMO ROKOVE I ULAGANJA . . .

ovlašteni voditelji građenja arhitektonske i građevisnke struke

upravljanje i vođenje projekta

somesome

Upravljanje i
vođenje projekata

. . . KAKO BI SE U KONAČNICI DOBIO OPTIMALAN ODNOS KVALITETE, EKONOMIČNOSTI I FUNKCIONALNOSTI

ovlašteni voditelji projekata

konzalting i
inženjersko
savjetovanje

somesome

konzalting i
inženjersko
savjetovanje

ODGOVARAMO NA SVA PITANJA KOJA PROIZLAZE IZ PROCESA GRADNJE

culture_act

obavljamo poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za radove na nepokretnom kulturnom dobru

close_button

kontakt

kontaktirajte nas

ime

E-Mail

predmet

coing-h-contact